Analýza pracovného prostredia

Na začiatku je najdôležitejšie aby naši konzultanti porozumeli Vášmu biznisu, pochopili potreby a požiadavky pracovníkov, spravili audit priestorov a vybavenia. Vďaka tomu konzultanti správne navrhnú koncept nového pracoviska, ktorý zvýši produktivitu Vašich zamestnancov a v konečnom dôsledku produktivitu a ziskovosť celej firmy.

Celý tento proces prebieha v niekoľkých krokoch:

  • Analýza potrieb, prostredníctvom rozhovorov s kľúčovými osobami, s cieľom stanoviť jasné ciele a požiadavky
  • Vyhodnotiť lokalitu a budovu, či je kompatibilná s Vašimi požiadavkami
  • Vypracovanie návrhov na nájdenie nového, vyhovujúceho pracovného prostredia
  • Uistiť sa funkčnosťou a vlastnosťami stavebných úprav
  • Posúdiť rozpočet pre projekt a zistiť celkové náklady

SK EN CZ HOSU na facebooku HOSU na google plus HOSU na LinkedIn HOSU na Vimeo
©2014 hosu.sk, Všetky práva vyhradené!