Certifikáty

Našim dlhodobým záväzkom je neustále zvyšovať kvalitu jednotlivých služieb, materiálov, výrobkov. Dbáme na kontrolu kvality, a preto sme dôsledne vyberali partnerov, ktorí sú certifikovaní.

  • ISO 18001:2007 Systém manažmentu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
  • ISO 9001:2012 Systém manažmentu kvalitu
  • ISO 14001 Systém environmentálneho manažmentu
  • a iné.

SK EN CZ HOSU na facebooku HOSU na google plus HOSU na LinkedIn HOSU na Vimeo
©2014 hosu.sk, Všetky práva vyhradené!